برای تهران ۱-۲روز زمان می برد تا سفارش با پیک به دست مشتری برسد و برای شهرستان ها ۳-۷ روز با پست سفارشی طول می کشد تا سفارش برسد. و پرداخت درب منزل برای تمام شهرها امکان پذیر است.